Staraj się by o tobie pisali.

  Niech piszą źle, nawet najgorzej, byleby nie milczeli.

                                      / Janusz Warnecki / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Pryszczyk