- Aktor musi zarówno tkwić w swej roli,

    jak być ponad nią - Diderot

 

 Pan Tadeusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gyubal Wahazar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lyżki i księżyc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

henryk VI na łowach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Krystyna Pryszczyk