Być wolnym - to móc nie kłamać

       /Albert Camus/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      
   

                                                                                               

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Krystyna Pryszczyk