Reżyserzy - to oni pracują z aktorami i od aktora

   biorą tyle, ile aktorowi dają.

   Sprawa najważniejsza, żeby wziąć od aktora

   i zwrócić mu jego pracę z nawiązką -

   jest chyba najpiękniejszym i największym

   zadaniem reżysera.

     /Stanisław Hebanowski/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Pryszczyk